Lech Dokowicz gościem Magnifikat-29 pażdziernik.

Na chwałę Pana naszego służmy, Pokój Wam,      Lech Dokowicz, będąc osobą świecką,mężem oraz ojcem z wielką pasją i zapałem wypełnia misję która została mu powierzona. Korzystając z nowoczesnych środków multimedialnych,mocą Ducha Świętego pomaga innym spojrzeć na siebie,dokonać...
Więcej →