Zawierzenie Jezusowi poprzez wstawiennictwo Maryji

Na chwałe Pana naszego służmy, Pokój wam. Wspólnota Magnifikat zaprasza wszystkich aby wspólnie przygotować się do Zawierzenia Jezusowi poprzez wstawiennictwo Maryji. Poświęcić siebie i to co się posiada na różnych płaszczyznach życia Najświętszej Maryji Pannie aby całkowicie...
Więcej →