Relacja z czwartkowego spotkania

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Dzisiaj Ks. Bartek wygłosił katechezę na temat: Z grzechu do wolności. CZYTANIA NA MSZY ŚW.: Dz 5,27-33 Przyprowadziwszy ich stawili przed Sanhedrynem, a arcykapłan zapytał: «Zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to imię, a oto...
Więcej →