Relacja z czwartkowego spotkania

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! CZYTANIA NA MSZY ŚW.: Dz 13,13-25 Odpłynąwszy z Pafos, Paweł i jego towarzysze przybyli do Perge w Pamfilii, a Jan wrócił do Jerozolimy, odłączywszy się od nich. Oni zaś przeszli przez Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli ...
Więcej →