Relacja z czwartkowego spotkania

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! CZYTANIA NA MSZY ŚW.: Dz 15,7-21 W Jerozolimie po długiej wymianie zdań przemówił Piotr do apostołów i starszych: Wiecie, bracia, że Bóg już dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Bóg,...
Więcej →