Relacja z czwartkowego spotkania

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! CZYTANIA NA MSZY ŚW.: Dz 22,30;23,6-11 W Jerozolimie trybun rzymski, chcąc dowiedzieć się dokładnie, o co Żydzi oskarżali Pawła, zdjął z niego więzy, rozkazał zebrać się arcykapłanom i całemu Sanhedrynowi i wyprowadziwszy Pawła stawił go...
Więcej →