Prośba o post

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Kochani, W nadchodzący piątek zapraszam do postu w intencjach: Chryste — Chlebie żywy, spraw, aby na świecie nie było ludzi głodnych chleba, spragnionych Ewangelii lub braku robotników na polu Pana. W intencjach Matki Najświętszej składając...
Więcej →

Relacja z czwartkowego spotkania

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! CZYTANIA NA MSZY ŚW.: 2 Kor 3, 15 – 4, 1. 3-6 Bracia: Aż po dzień dzisiejszy, gdy czytają Mojżesza, zasłona spoczywa na sercach synów Izraela. A kiedy ktoś zwraca się do Pana, zasłona opada. Pan zaś – to Duch, a gdzie jest Duch Pański – tam...
Więcej →

Prośba o post

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Kochani, W nadchodzący piątek zapraszam do postu w intencjach: W intencji dziękczynnej za otrzymane łaski, dary, charyzmaty podczas nocnego czuwania w wigilię Zesłania Ducha Świętego. W intencjach Matki Najświętszej składając wszystkie...
Więcej →

Relacja z czwartkowego spotkania

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! CZYTANIA NA MSZY ŚW.: Rdz 22,9-18 Gdy Abraham i Izaak przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego, Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgną...
Więcej →

Noc wylania Darów Ducha Świętego

W sobotę 3 czerwca 2017 r. o godzinie 22:00 w wieczór poprzedzający Święto Zesłania Ducha Świętego, spotkaliśmy się w kościele Św. Leona. Odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu, Msza Święta, uwielbienie i modlitwa z prośbą o Wylanie Darów Ducha Świętego — Chrzest w Duch...
Więcej →

Prośba o post

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Kochani, W nadchodzący piątek zapraszam do postu w intencjach: Prośmy Pana o obfitość charyzmatów i darów Ducha Świętego dla naszej wspólnoty w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, a także o moc Bożą dla wszystkich posługujących we wspólnocie....
Więcej →

Relacja z czwartkowego spotkania

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! CZYTANIA NA MSZY ŚW.: Dz 22,30;23,6-11 W Jerozolimie trybun rzymski, chcąc dowiedzieć się dokładnie, o co Żydzi oskarżali Pawła, zdjął z niego więzy, rozkazał zebrać się arcykapłanom i całemu Sanhedrynowi i wyprowadziwszy Pawła stawił go...
Więcej →

Prośba o post

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Kochani, W nadchodzący piątek zapraszam do postu w intencjach: Prośmy Pana o obfitość charyzmatów i darów Ducha Świętego dla naszej wspólnoty w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, a także o moc Bożą dla wszystkich posługujących we wspólnocie....
Więcej →

Relacja z czwartkowego spotkania

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! CZYTANIA NA MSZY ŚW.: Dz 18,1-8 Potem opuścił Ateny i przybył do Koryntu. Znalazł tam pewnego Żyda, imieniem Akwila, rodem z Pontu, który z żoną Pryscyllą przybył niedawno z Italii, ponieważ Klaudiusz wysiedlił z Rzymu wszystkich Żydów....
Więcej →

Prośba o post

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Kochani, W nadchodzący piątek zapraszam do postu w intencjach: Naszego Seminarium Odnowy w Duchu Św., abyśmy otworzyli nasze serca na Boże działanie, a także o pełnienie się woli Bożej w naszej wspólnocie Magnifikat. W intencjach Matk...
Więcej →