Prośba o post

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Kochani, W nadchodzący piątek zapraszam do postu w intencjach: Prośmy Pana, aby czas Adwentu był czasem nawrócenia dla nas, naszych najbliższych, a także wszystkich ludzi, którzy pogubili się na drogach życia. Prośmy, aby nowo narodzone...
Więcej →

Prośba o post

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Kochani, W nadchodzący piątek zapraszam do postu w intencjach: Prośmy Pana, aby czas Adwentu był czasem nawrócenia dla nas, naszych najbliższych, a także wszystkich ludzi, którzy pogubili się na drogach życia. Prośmy, aby nowo narodzone...
Więcej →

Prośba o post

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Kochani, W nadchodzący piątek zapraszam do postu w intencjach: Prośmy Pana, aby czas Adwentu był czasem nawrócenia dla nas, naszych najbliższych, a także wszystkich ludzi, którzy pogubili się na drogach życia. Prośmy, aby nowo narodzone...
Więcej →

Prośba o post

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Kochani, W nadchodzący piątek zapraszam do postu w intencjach: Prośmy Pana, aby czas Adwentu był czasem nawrócenia dla nas, naszych najbliższych, a także wszystkich ludzi, którzy pogubili się na drogach życia. W intencji naszego Zawierzenia...
Więcej →

Prośba o post

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Kochani, W nadchodzący piątek zapraszam do postu w intencjach: Prośmy Pana, aby czas Adwentu był czasem nawrócenia dla nas, naszych najbliższych, a także wszystkich ludzi, którzy pogubili się na drogach życia. W intencji naszego Zawierzenia...
Więcej →

Prośba o post

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Kochani, W nadchodzący piątek zapraszam do postu w intencjach: W intencji Intronizacji Chrystusa na Króla Polski, abyśmy całkowicie oddali się pod Jego panowanie. W intencji naszego Zawierzenia Sercu Jezusowemu, przez Niepokalane serce...
Więcej →

Prośba o post

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Kochani, W nadchodzący piątek zapraszam do postu w intencjach: W intencji: Naszych bliskich zmarłych ,aby Niebo stało się ich udziałem , a także za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, aby mogli jak najszybciej oglądać Boskie Oblicze. W...
Więcej →

Prośba o post

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Kochani, W nadchodzący piątek zapraszam do postu w intencjach: W intencji: Naszych bliskich zmarłych ,aby Niebo stało się ich udziałem , a także za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, aby mogli jak najszybciej oglądać Boskie Oblicze. W...
Więcej →

Prośba o post

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Kochani, W nadchodzący piątek zapraszam do postu w intencjach: W intencji: Naszych bliskich zmarłych, aby Niebo stało się ich udziałem, a także za wszystkie dusze w czysty cierpiące, aby mogli jak najszybciej oglądać Boskie Oblicze. W...
Więcej →

Prośba o post

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Kochani, W nadchodzący piątek zapraszam do postu w intencjach: Naszych rekolekcji. Zawierzenia Sercu Jezusowemu przez Niepokalane Serce Maryi. Christ King of Kings Rally. Abyśmy otworzyli nasze serca na działanie Ducha Św. w nas abyśmy się...
Więcej →