Relacja z czwartkowego spotkania

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! CZYTANIA NA MSZY ŚW.: 2 Kor 3, 15 – 4, 1. 3-6 Bracia: Aż po dzień dzisiejszy, gdy czytają Mojżesza, zasłona spoczywa na sercach synów Izraela. A kiedy ktoś zwraca się do Pana, zasłona opada. Pan zaś – to Duch, a gdzie jest Duch Pański – tam...
Więcej →

Relacja z czwartkowego spotkania

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! CZYTANIA NA MSZY ŚW.: Rdz 22,9-18 Gdy Abraham i Izaak przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego, Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgną...
Więcej →

Noc wylania Darów Ducha Świętego

W sobotę 3 czerwca 2017 r. o godzinie 22:00 w wieczór poprzedzający Święto Zesłania Ducha Świętego, spotkaliśmy się w kościele Św. Leona. Odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu, Msza Święta, uwielbienie i modlitwa z prośbą o Wylanie Darów Ducha Świętego — Chrzest w Duch...
Więcej →

Relacja z czwartkowego spotkania

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! CZYTANIA NA MSZY ŚW.: Dz 22,30;23,6-11 W Jerozolimie trybun rzymski, chcąc dowiedzieć się dokładnie, o co Żydzi oskarżali Pawła, zdjął z niego więzy, rozkazał zebrać się arcykapłanom i całemu Sanhedrynowi i wyprowadziwszy Pawła stawił go...
Więcej →

Relacja z czwartkowego spotkania

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! CZYTANIA NA MSZY ŚW.: Dz 18,1-8 Potem opuścił Ateny i przybył do Koryntu. Znalazł tam pewnego Żyda, imieniem Akwila, rodem z Pontu, który z żoną Pryscyllą przybył niedawno z Italii, ponieważ Klaudiusz wysiedlił z Rzymu wszystkich Żydów....
Więcej →

Relacja z czwartkowego spotkania

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! CZYTANIA NA MSZY ŚW.: Dz 15,7-21 W Jerozolimie po długiej wymianie zdań przemówił Piotr do apostołów i starszych: Wiecie, bracia, że Bóg już dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Bóg,...
Więcej →

Relacja z czwartkowego spotkania

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! CZYTANIA NA MSZY ŚW.: Dz 13,13-25 Odpłynąwszy z Pafos, Paweł i jego towarzysze przybyli do Perge w Pamfilii, a Jan wrócił do Jerozolimy, odłączywszy się od nich. Oni zaś przeszli przez Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli ...
Więcej →

Msza Św. z Modlitwą o Uzdrowienie

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Dzisiejsza Msza Św. z modlitwą o uzdrowienie była prowadzona przez naszego opiekuna duchowego ks. Macieja Chibowskiego. CZYTANIA NA MSZY ŚW.: Dz 14,22-28 W dzień Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił do nich donośnym...
Więcej →

Relacja z czwartkowego spotkania

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Dzisiaj Ks. Bartek wygłosił katechezę na temat: Z grzechu do wolności. CZYTANIA NA MSZY ŚW.: Dz 5,27-33 Przyprowadziwszy ich stawili przed Sanhedrynem, a arcykapłan zapytał: «Zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to imię, a oto...
Więcej →

Relacja z czwartkowego spotkania

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Dzisiaj znów kontynujemy cykl katechez prowadzonych przez osoby świeckie z naszej grupy. Ewa Wasiński wygłosiła katechezę na temat: PRAWDZIWY OBRAZ BOGA – Duch Święty w działaniu. CZYTANIA NA MSZY ŚW.: Dz 3,11-26 Gdy chromy,...
Więcej →