Relacja z czwartkowego spotkania

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Nasze spotkanie, które odbyło się w dniu 6 kwietnia 2017 r. było spotkaniem wyjątkowym. Nie tylko z uwagi na rozpoczynające się w tym dniu Seminarium Odnowy w Duchu Świętym, ale także z powodu wizyty ks. Andrzeja Chibowskiego, brata naszego...
Więcej →

Relacja z czwartkowego spotkania

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Dzisiejszą Mszę Św. odprawił i katechezę wygłosił nasz gość z Kazachstanu, polski ksiądz Paweł Kucharski. CZYTANIA NA MSZY ŚW.: Wj 32,7-14 Pan rzekł do Mojżesza: Zstąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi...
Więcej →

Msza Św. z Modlitwą o Uzdrowienie

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Na dzisiejszej Mszy Św. z modlitwą o uzdrowienie mieliśmy zaszczyt gościć ks. Marka Wasąga. Wiele osób z naszej wspólnoty poznało już wcześniej księdza Marka, jego kapłaństwo, otwartość i przyjacielskość. Ksiądz Marek przyleciał do nas z...
Więcej →

Relacja z czwartkowego spotkania

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Dzisiaj oprócz naszego opiekuna duchowego ks. Macieja, mieliśmy też zaszczyt gościć dwóch kapłanów: ks. Marka Wasąga z Polski i ks. Pawła Kucharskiego z Kazachstanu. Obaj kapłani odwiedzili już kiedyś naszą wspólnotę. Ks. Marek Wasą...
Więcej →

Relacja z czwartkowego spotkania

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Dzisiaj znów kontynujemy cykl katechez prowadzonych przez osoby świeckie z naszej grupy. Agnieszka Kędzierska wygłosiła katechezę na temat posługi w Diakonii Muzycznej. CZYTANIA NA MSZY ŚW.: Est 14,17k-m.r-t Królowa Estera zwróciła się do...
Więcej →

Relacja z czwartkowego spotkania

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! W dniu dzisiejszym rozpoczynamy cykl katechez prowadzonych przez osoby świeckie z naszej grupy. Celem jest wyłonienie kilku osób, które będą należeć do nowo-tworzonej Diakonii Katechistów. Pierwsza katecheza została wygłoszona przez naszego...
Więcej →

Msza Św. z Modlitwą o Uzdrowienie

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Na dzisiejszej Mszy Św. z modlitwą o uzdrowienie mieliśmy zaszczyt gościć charyzmatyka i czynnego egzorcystę o. Longina Koloczka. Jest on franciszkaninem aktualnie posługującym w diecezji mukaczewskiej w obrządku rzymsko i greckokatolickim....
Więcej →

Relacja z czwartkowego spotkania

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! CZYTANIA NA MSZY ŚW.: Syr 5,1-8 Nie polegaj na swoich bogactwach i nie mów: Jestem samowystarczalny. Nie daj się uwieść żądzom i sile, by iść za zachciankami swego serca. Nie mów: Któż mi ma coś do rozkazywania? Albowiem Pan z ca...
Więcej →

Relacja z czwartkowego spotkania

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! CZYTANIA NA MSZY ŚW.: Rdz 9,1-13 Bóg pobłogosławił Noego i jego synów, mówiąc do nich: Bądźcie płodni i mnóżcie się, abyście zaludnili ziemię. Wszelkie zaś zwierzę na ziemi i wszelkie ptactwo powietrzne niechaj się was boi i lęka. Wszystko,...
Więcej →

Relacja z czwartkowego spotkania

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! CZYTANIA NA MSZY ŚW.: Rdz 2,18-25 Pan Bóg rzekł: Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je ...
Więcej →