Błogosławieństwo Papieża

12 May 2015 - 25 May 2015 | 12:00 am - 12:00 am

Na chwałę Pana naszego służmy, Pokój Wam!!!

Bóg jest dobry cały czas, Cały czas Bóg jest dobry!

“Bomby” radości i nieopisanej wdzięczności za łaski i dobrodziejstwa, którymi Pan nas napełnia.

„WSZYSTKO MOGĘ W TYM, KTÓRY, MNIE UMACNIA” (Flp 4,13).

A jeśli chodzi o naszą grupę to wszystko możemy w TYM, który nas umacnia. Łatwo można doznać jak od momentu rozpoczęcia Seminarium Odnowy Pan daje znaki i obficie błogosławi.

20 marca błogosławieństwo udzielone przez ręce trzech kapłanów w jednym czasie ks. Józefa, śp. ks. Grzegorza, o. Marcina. Następnie błogosławieństwo papieża Franciszka dla grupy Magnifikat. Tydzień temu Bp Józef Wysocki. A teraz błogosławieństwo Kardynała Collinsa na czas wypełnienia Forum Charyzmatycznego. Błogosławieństwo to będzie umieszczone na pierwszej stronie Programu Forum. Chwała Ci Panie!

„Obyś skutecznie mi błogosławił i rozszerzył granice moje, a ręka Twoja była ze mną, i obyś zachował mnie od złego, a utrapienie moje się skończy!”.
1 Krn 4,9-10

Jezu, ufam Tobie
Ewa