Zawierzenie Jezusowi przez ręce Maryi 2017

02 Nov 2017 - 08 Dec 2017 | 07:30 pm - 11:00 pm

Zawierzenie Jezusowi przez ręce Maryi

Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie!

Grupa Magnifikat organizuje przygotowanie do zawierzenia Jezusowi przez ręce Maryi według Ludwika De Montfort. Zapisy na zawierzenie odbywają się do 2 listopada w kościele St. Leo przy 277 Royal York Rd. w Etobicoke. Spotkania odbywają się w każdy czwartek o godzinie 19:30. Przyjdź, pomódl się z nami i zapisz. Jesteś mile widziany.

Zawierzenie to indywidualne rekolekcje przez 33 dni. Wymaga ono rzetelnego osobistego przygotowania się w tym czasie, w którym obok obowiązków zawodowych, rodzinnych i domowych, podejmuje się określone ćwiczenia duchowe aby lepiej poznać Chrystusa przez Maryję.

“TOTUS TUUS”

Kilka przypomnień organizacyjnych:

  1. Proszę, aby wszyscy wypisali deklaracje ci, co zawieszają się pierwszy raz jak ci, co odnawiają zawierzenie.
  2. Książki według których szczegółowo będziecie prowadzeni przez 33 dni do zawierzenia będą do nabycia przed lub po czwartkowym spotkaniu w cenie $10. Są w niej zawarte wszystkie szczegóły dotyczące zawierzenia.
  3. W każdy czwartek począwszy od 2 listpada aż do 8 grudnia będą konferencje, spotkania jak i informacje dotyczące zawierzenia.
  4. Okres przygotowania trwa 33 dni od 4 listopada (sobota) do 6 grudnia (środa). W czwartek 7 grudnia w wigilię święta Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny będzie uroczyste zawierzenie (o szczegółach będziemy informować na bieżąco).
  5. Zalecamy, aby każdy z zawierzających pierwszy raz zwrócił szczególną uwagę i poświęcił wystarczająco czasu w okresie tych 33 dni na modlitwe. Prosimy aby każdy z Was sobie zaplanował ten czas. To znaczy nie przyjmować na siebie dodatkowych zobowiązań w domu czy pracy aby skoncentrować swą uwagę maksymalnie na przygotowaniu do zawierzenia (tylko 33 dni ).
  6. Pytania proszę kierować do odpowiedzialnych za zawierzenie telefonicznie lub e-mailem:

 

KONFERENCJE
Tydzień II: Być czy mieć?   Konferencja o. Wojciecha Kurzydło:
Tydzień III: Rachunek sumienia.   Konferencja ks. Darka Jagodzińskiego:
Tydzień IV: Poznanie niezwykłej godności Maryi.   Konferencja o. Wojciecha Kurzydło:
Tydzień V: Poznać i ukochać Jezusa.   Konferencja ks. Darka Jagodzińskiego: