Zawierzenie Jezusowi przez ręce Maryi

08 Dec 2016 - 09 Dec 2016 | 12:00 am - 12:00 am

Zawierzenie Jezusowi przez ręce Maryi

Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie!

Grupa Magnifikat organizuje przygotowanie do zawierzenia Jezusowi przez ręce Maryi według Ludwika De Montfort. Zapisy na zawierzenie odbywają się do 3 listopada w kościele St. Leo przy 277 Royal York Rd. w Etobicoke. Spotkania odbywają się w każdy czwartek o godzinie 19:30. Przyjdź, pomódl się z nami i zapisz. Jesteś mile widziany.

Zawierzenie wymaga rzetelnego przygotowania się w tym czasie, w którym obok obowiązków zawodowych, rodzinnych i domowych podejmuje się określone ćwiczenia duchowe, aby lepiej poznać Chrystusa przez Maryję.

“TOTUS TUUS”

Kilka przypomnień organizacyjnych:

  1. Proszę, aby wszyscy wypisali deklaracje ci, co zawieszają się pierwszy raz jak ci, co odnawiają zawierzenie.
  2. Książki według których szczegółowo będziecie prowadzeni przez 33 dni do zawierzenia będą do nabycia pół godziny przed czwartkowym spotkaniem, jak i po spotkaniu w cenie $12. Są w niej zawarte wszystkie szczegóły dotyczące zawierzenia.
  3. W każdy czwartek aż do 8 grudnia będą konferencje, jak i informacje dotyczące zawierzenia.
  4. Okres przygotowania trwa od 5 listopada (sobota) do 7 grudnia (środa). W czwartek 8 grudnia będzie uroczyste zawierzenie (o szczegółach będziemy informować na bieżąco).
  5. Zalecamy, aby każdy z zawierzających pierwszy raz szczególną uwagę zwrócił na ten okres 33 dni. Prosiłbym, aby każdy z Was sobie zaplanował ten czas. To znaczy nie przyjmować na siebie dodatkowych zobowiązań w domu czy pracy skoncentrować swa uwagę maksymalnie na przygotowaniu do zawierzenia (tylko 33 dni ).
  6. Pytania proszę kierować do odpowiedzialnych za zawierzenie telefonicznie lub e-mailem: