Lech Dokowicz gościem Magnifikat-29 pażdziernik.

Na chwałę Pana naszego służmy,
Pokój Wam,
     Lech Dokowicz, będąc osobą świecką,mężem oraz ojcem z wielką pasją i zapałem wypełnia misję która została mu powierzona.
Korzystając z nowoczesnych środków multimedialnych,mocą Ducha Świętego pomaga innym spojrzeć na siebie,dokonać rewizji a następnie podjąc wysiłek wyrzeczenia aby obrać właściwą drogę miłości,dobra oraz przykazań Bożych. Rekolekcjonista i reżyser filmów ‘Egzorcyzmy Annaliese Michel’, “Duch”, “Ostatnie wezwanie”, “Ja jestem” opowie o walce duchowej i niezwykłej działalności Ducha Świętego pośród nas. W poprzednich latach mieliśmy  sposobność usłyszeć jego świadectwo wiary.
Wszystkich gorąco zapraszamy na spotkanie z Lechem dnia 29 pażdziernika 2015
  w kościele św. Leona przy 277 Royal York Rd. Toronto ON M8V 2V8 o godzinie 19:30.
Tematem będzie działanie DUCHA ŚWIĘTEGO.
Rozpoczniemy Mszą Święta, następnie konferencja,multimedialny film,poruszające świadectwa z całego świata oraz modlitwa wstawiennicza.
   Proszę przekażcie tą wiadomość innym aby jak najwięcej osób mogło skorzystać z tego spotkania.
Jest to jedyne spotkanie w Kanadzie, do tej pory,na którym Lech będzie mówił o działaniu Ducha Świętego.
ZAPRASZAMY!
Jezu,ufam Tobie
Ewa