maryja_niepokalanaJesteśmy Wspólnotą Odnowy w Duchu Świetym o silnym rysie maryjnym i ignacjańskim. Gromadzimy się w każdy czwartek o godzinie 19:30 w kościele Św. Leona aby wspólnie przeżyć Eucharystie, a bezpośrednio po Eucharystii trwamy na modlitwie, która jest radosnym uwielbieniem Boga, zawierzeniem Mu naszej codzienności i zasłuchaniem w Słowo Boże z Ewangelii z dnia.Jako wspólnota charyzmatyczna jesteśmy otwarci na działanie Ducha Świetego zarówno w darach zwyczajnych jak i nadzwyczajnych. Posługujemy modlitwa wstawiennicza, a w każdy ostatni piątek miesiąca przeżywamy Eucharystie z modlitwą o uzdrowienie i błogosławienstwem Najświetszym Sakramentem. Raz w roku na wiosnę organizujemy Seminarium Odnowy w Duchu Świetym.

Jako wspólnota o silnej duchowości maryjnej jestesmy w szczególny sposob zawierzeni wstawiennictwu Maryi, a raz w roku jesienią organizujemy program Doskonałego Poświęcenia się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję, w którym nowe osoby we wspolnocie przeżywaja zawierzenie, a pozostala cześć wspólnoty odnawia je.

Jako wspólnota o rysie ignacjańskim, na każdym tygodniowym spotkaniu rozważamy fragment Ewangelii wprowadzajac elementy medytacji proponowanej w tradycji św. Ignacego Loyoli. Raz w roku latem organizujemy ośmiodniowe rekolekcje ignacjanskie proponując uczestnikom wszystkie cześci Ćwiczen Duchowych św. Ignacego od Fundamentu do Czwartego Tygodnia.

Naszym opiekunem i ojcem duchowym jest ks. Dariusz Jagodziński – kapłan diecezji London. Jesteśmy częścia Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej w Archidiecezji Toronto (CCRC), w której reprezentujemy Polonie. Bierzemy również aktywny udział w wydarzeniach Odnowy Charyzmatycznej Archidiecezji oraz w innych wydarzeniach niezwiazanych bezpośrednio z Odnowa Charyzmatyczna, ale ważnych w życiu i działalności Kościoła lokalnego, takich jak silne zaangażowanie w ruch w obronie życia dzieci nienarodzonych (Pro-Life).

Nasz adres:
St. Leo Catholic Church
277 Royal York Rd.
Toronto, ON M8V 2V8