Podziekowanie Michałowi naszemu poprzedniemu liderowi za jego posługę.

Zdjęcia: Magda Kucharska