• Spotkanie 2007
 • Christmas 2007
 • Spotkanie 2007
 • 2007
 • 2007 Pierwsze Rekolekcje
 • 2007 Pierwsze Rekolekcje
 • 2007 Pierwsze Rekolekcje
 • Zawierzenie, Rekolekcje 2008
 • Rekolekcje 2008
 • 2010 Kaszuby, Rekolecje z Mocnymi w Duchu
 • Deemerton Rekolekcje z o. Witko 2011
 • Seminar 2013
 • Guadelupe 2013
 • Christmas 2012

Zdjęcia naszej wspólnoty z rekolecji, spotkań i zawierzeń w latach od 2005 do 2013