Prośba o post

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Kochani,
W nadchodzący piątek zapraszam do postu w intencjach:

  1. W intencji zbliżającego się Seminarium Odnowy w Duchu Św. abyśmy otworzyli nasze serca na Boże działanie, a także o pełnienie się woli Bożej w naszej wspólnocie Magnifikat.
  2. W intencjach Matki Najświetszej — składając wszystkie nasze intencje w Jej Niepokalanym sercu.
  3. Aby czas Wielkiego Postu — przyczynił się do odnowy naszego życia duchowego.

P — Pan
O — Odnajduje
S — Skruszonych
T — Tułaczy

RUAH – NIE SIŁĄ, NIE MOCĄ NASZĄ, LECZ MOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGO.

Kochani — w ostatnim tygodniu pościło 26 osób.

“Już teraz kwitną we mnie Twe ogrody,
już teraz we mnie Twe królestwo jest…”

Proszę napiszcie kto pościł.

Z Panem Bogiem i Niepokalaną,
Bożena Pokora