Zawierzenie Jezusowi poprzez wstawiennictwo Maryji

Na chwałe Pana naszego służmy,
Pokój wam.
Wspólnota Magnifikat zaprasza wszystkich aby wspólnie przygotować się do Zawierzenia Jezusowi poprzez wstawiennictwo Maryji. Poświęcić siebie i to co się posiada na różnych płaszczyznach życia Najświętszej Maryji Pannie aby całkowicie należeć do Jezusa. Jest to czas w którym również będzie można dokonać Odnowienie Zawierzenia.Z pewnością dla osób które będą odnawiać relację z Maryją jest to moment nowego doświadczenia dodatkowych łask. U Matki znajdziemy opiekę i pomoc i z Nią zdążać do Ojca jest wielkim darem.
Z Maryją unosić się do miłości,Bożej mądrości,rozwagi być u boku Matki która jest w każdej chwili i która nigdy nie zostawi.
Istotą Zawierzenia jest odnowa życia chrześcijańskiego,umocnienie wiary oraz pogłebienie życia duchowego poprzez ćwiczenia duchowe,odmawianie codziennych modlitw,ćwiczenie
w cnotach oraz bardzo ważna kwestia zadość uczynienia za wyrządzone krzywdy jak również wskazana jest w miarę możliwości spowiedź generalna.
W tym roku pierwszy raz używać będziemy  książki o.Józefa Matras,SP “Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryji” według św.Ludwika Marii Grignion de Montford. Zachęcam aby każdy z nas przeżył tą łaskę i Odnowił lub Zawierzył sie pierwszy raz.
Program rozpoczynamy w kościele św. Leona przy 277 Royal York Rd. Toronto ON M8V 2V8,  5 listopada 2015 godzina 19:30 a zakończymy Rekolekcjami Maryjnymi i uroczystym ślubowaniem dnia 8 grudnia 2015 w święto Niepokalanego Poczęcia.
Jak wiemy Papież Franciszek ogłosił Nadzwyczajny Rok Święty Miłosierdzia który rozpocznie się otwarciem Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra właśnie 8 grudnia 2015 w święto Niepokalanego Poczęcia.   A zatem czas Maryji,czas Miłosierdzia.
Zachęcam aby nie zatrzymywać tej informacji dla siebie,zachęcam aby podzielić się z innymi aby stać się “mostem” po którym inni dojdą do Maryji i pokochają Jej serce.
Ojciec Świety Franciszek powiedział: “To jest czas miłosierdzia. Ważnym jest, aby wierni świeccy żyli nim i zanieśli je do różnych sfer społecznych. Naprzód!”
  Prosimy zgłaszać się do Agnieszki poprzez email
lub w następne czwartki po spotkaniu modlitewnym.
Osobami które ofiarowały swoją służbę aby pomóc w organizacji aktu Zawierzenia to:

 Edyta Kowalska  edytakow@live.com

 Zbyszek Aniol  lzaniol@hotmail.com

  Alicja Pozniakowska alicjap1@hotmail.com

  Agnieszka Kedzierski pikarafi2@hotmail.com

oraz Animatorzy którzy otwarli “drzwi” swoich serc aby dając, otrzymywać nieustannie.

Maryja Matka miłości i Patronka Magnifikat niech wstawia się za nami wszystkimi w tej drodze spotkania z Jezusem.

Jezu,ufam Tobie

Ewa