Nasza Ewangelizacja

Idź za Chrystusem razem z nami.

Spotykamy się w każdy czwartek o 19:30. Rozpoczynamy Eucharystią, następnie prowadzimy modlitwę radosnego uwielbienia.

Flp 4,4
“Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się!”

Uwielbiamy naszego Boga śpiewem, muzyka, słowami oraz całym naszym życiem. Modlitwa ta pomaga nam zbliżyć się w szczególny sposób do Ojca niebieskiego i doświadczać Jego obecności. Pomaga nam zostawić nasze troski a skoncentrować się na Bogu i tylko na Jego Osobie.

Organizowane raz w roku ,kilkutygodniowe przygotowanie do wylania Ducha Świetego. Wspaniała przygoda ze Słowem Bożym, które otwiera i uzdalnia nas do przyjęcia tego co Bóg ma dla nas do przekazania przez Ducha Świetego.

Towarzyszą nam spotkania w kilkuosobowych grupach ,gdzie mamy możliwość podzielić się przeżyciami oraz natchnieniami Bożymi podczas tego czasu, oraz wysłuchania innych osób, świadectw, które często umacniają.

Jest to czas pełen łask. Przygotowujemy w tym czasie nasze serca dla Jezusa przez ręce Maryi.

Matka Jezusa, Maryja, nasza mama ,Ona zawsze prowadzi swe dzieci do swego syna, Jezusa.

Jan 2,5
“Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie».”

Ona zna nasze troski, potrzeby a nade wszystko nasze przeznaczenie.

Jest zawsze przy naszym boku pomaga, oręduje oraz wstawia się za nami u Jezusa. Jest najpewniejsza droga do Niego.

Przyjmujemy intencje które przynoszą potrzebujący .Grupa osób modli się w owych intencjach przez cały tydzień.

Nasze pogotowie posługuje w czterech kategoriach intencyjnych.

Grupa pierwsza ogarnia modlitwą wszystkie nagłe sytuacje, potrzebujące natychmiastowego wsparcia modlitewnego.

Grupa druga ogarnia modlitwą naszą wspólnotę, wszystkich posługujących oraz wszystkie sprawy związane ze wspólnotą.

Grupa trzecia zajmuje się intencjami wszystkimi, które napływają do wspólnoty z prośbą o modlitwę.

Grupa czwarta zajmuje się modlitwą za zmarłych.

Organizowane z udziałem wspaniałych, gości, sług Bożych.

Podczas kilkudniowych spotkań, głoszone jest Słowo Boże, głoszone z mocą. Słowo Boże ma moc aby nawracać to co zabłądziło, ożywiać to co obumarło, uzdrawiać to co chore, odnajdywać to co zaginęło.

Podczas tych dni odbywają się spotkania modlitewne, konferencje, błogosławieństwa indywidualne z nałożeniem rąk, uzdrowienia, świadectwa, obecność Boża jest namacalnie widoczna.