Modlitwa
Wstawiennicza

Jest to posługa względem bliźniego. Stajemy wtedy wspólnie z osoba w potrzebie przed Bogiem i wstawiamy się u Niego za nią.

Jk 5,18

Bóg jest wszechmocny ,może uzdrowić ,odmienić ,uwolnić z każdej choroby ,czy duchowej ,czy fizycznej czy jakiejkolwiek trudnej sytuacji .

Bóg jest miłosierny ,to Jego największy przymiot ,On sam daje nam do tego wskazówki w Swoim słowie .

Jan 15,15-16
Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje.

Ta posługa pozwala nam wypełniać nakaz Jezusa

Jan 15,17
To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.

Uzdalnia nasze serca do większej miłości i uczula na potrzeby bliźniego .