Uwielbienie

Psalm 9:12
Śpiewajcie Panu, który mieszka na Syjonie, Opowiadajcie pośród ludów dzieła jego!

Psalm 30:5
Wysławiajcie Pana, święci jego, I wyznawajcie święte imię jego!

Psalm 96:1-12
Śpiewajcie Panu pieśń nową, Śpiewaj Panu, cała ziemio! Śpiewajcie Panu, błogosławcie imię jego, Zwiastujcie co dzień zbawienie jego!

Psalm 98:5
Grajcie Panu na cytrze I głośno śpiewajcie!

Flp 4:4
“Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się!”

Psalm 16:11
"To Ty mi pokazujesz drogę do życia, a przed Twym obliczem - pełnia radości, po Twej prawicy radość trwa na wieki"

Neh 8:10b
"Nie poddawajcie się przygnębieniu, bo radość w Bogu jest waszą siłą."

Psalm 89:16-18
"Szczęśliwy lud, który umie się cieszyć. Tacy zawsze chodzą w świetle Twego oblicza. Imieniem Twoim cieszą się nieustannie i wysławiają Twoją sprawiedliwość. Bo Ty jesteś ich pięknem i mocą, dzięki Twojej dobroci wzrasta nasza siła."

Iza 55:12
"Naprawdę ruszycie w drogę z radością i bezpiecznie dojdziecie na miejsce. Góry i wzniesienia cieszyć się będą i wołać wesoło a wtórować im będą wszystkie drzewa polne."

Jan 15:11
"Powiedziałem wam to dlatego, aby moja radość była w was i aby radość wasza była pełna."

Tes 5:16
"Bądźcie zawsze radośni,"

Wiecej informacjio naszej modlitwie uwielbienia

Szczegolny sposob w jaki nasza wspolnota wyraza uwielbienie naszego Stoworzyciela

Uwielbiamy Boga za wszystko co dla nas uczynił. Począwszy od powołania nas do życia. To wielki dar jaki otrzymaliśmy od Boga, życie w wolności, którą często zatraciliśmy przez nasze czyny. Bóg nie zostawił nas samych w naszych trudnościach lecz wybawił nas z naszych grzechów oraz zniewoleń, to kolejny Jego Dar dla nas.

Bóg stworzył cały świat dla człowieka ,dał nam ziemie w posiadanie i powiedział „czyńcie sobie ziemie poddaną”. Ustanowił nas niejako zarządcami ziemi, to wszystko z Jego dobroci i miłości do nas. Są to powody aby Go uwielbiać, jest godzien wszelkiej chwały.

Bóg jest z nami obecny przez całe nasze życie, pozwala nam się poznawać, dzieli się Sam sobą z nami.

Uwielbienie pomaga nam zbliżyć się do Niego ,pomaga nam doświadczać Jego obecności, uczy nas skoncentrowania nas na Jego obecności. Podczas uwielbienia łatwiej nam zapomnieć o naszych troskach, uwielbienie okrawa nas z naszego kurczowego skupiania się na sobie a kieruje nasze uczucia, emocje, wzrok ku Panu.

Bóg w swej dobroci godzien jest wszelkiego uwielbienia.

“Uwielbia dusza moja Pana” to słowa Maryi, wielkie rzeczy uczynił Bóg każdemu z nas dlatego uczymy się od Niej tej postawy.

Uwielbienie pomaga nam odzyskać radość Bożą.

Słowo Boże nawołuje nas do radości.